فروشگاه آنلاین

دلایل داشتن سایت ؛ چرا باید سایت داشته باشیم ؟

چرا باید سایت داشته باشیم ؟ هنوز هم هستند کسانی که دلایل مختلفی برای نپیوستن به دنیای آنلاین را دارند. بعضی ها می گویند "من خیلی اهل تکنولوزی نیستم"، برخی دیگر می گویند "من وقت زیادی برای رسیدگی به وب سایت و شبکه های آنلاین را ندارم"، برخی دیگر هم می گویند "کسب و کار من به اندازه کافی موفق هست و نیازی به حضور در فضای آنلاین نیست". اما این تمام ماجرا نیست! در ادامه با دلایل داشتن سایت آشنا خواهید شد.